Новини АПК

Державна підтримка виробництва вітчизняного насіння високих генерацій зупинена – президент НААН

19.06.2015

«Система державної підтримки виробництва вітчизняного насіння високих генерацій повністю зупинена», - про це заявив президент Національної академії аграрних наук України Ярослав Гадзало на Дні поля, який відбувся в Селекційно-генетичному інституті – Національному центрі насіннєзнавства та сортовивчення в Одесі.

З приводу найближчих перспектив розвитку вітчизняного насінництва, на думку Ярослава Гадзало, необхідно удосконалити нормативно-правову базу, що регламентує насінництво, та налагодити ефективний контроль за суворим дотриманням відповідних вимог на усіх рівнях, повідомляє прес-служба НААН.  Також, на думку президента НААН,  слід посилити інтеграційні процеси долучення України до світової насіннєвої спільноти, адаптувавши галузь до відповідних вимог як за проведення сертифікації насіння, так і за виробництва посівного матеріалу. 
«Насінництво, як галузь аграрного виробництва, доцільно розглядати в тісному поєднанні з селекцією, відновивши програму державної підтримки виробництва насіння високих генерацій та створення і зберігання насіннєвих фондів. Необхідно розвивати та широко впроваджувати систему фірмової селекції, насінництва та регіонального розподілу сортів і насіння, коли установи-оригінатори та їхні партнери відповідають як за створення сорту і впровадження його у виробництво, так і за якість продукції, що йде на ринок, а за виробництва насіння неухильно дотримуватися вимог насінницьких технологій на всіх етапах, від сівби до збирання й зберігання», - наголосив президент НААН. На його думку, для підтримки виробництва вітчизняного насіння високих генерацій, слід розробити і запровадити ефективний державний механізм збору ліцензійних платежів за використання сортових ресурсів, як об'єкту інтелектуальної власності. Контроль необхідно покласти на відповідні державні органи, оскільки 20% від таких платежів у вигляді ПДВ повинно перераховуватись до держбюджету.