Новини

Набув чинності оновлений закон "Про насіння і садивний матеріал"

03.12.2012

 3 грудня набула чинності нова редакція Закону України "«Про насіння і садивний матеріал» 

Згідно із новою редакцією закону  до суб'єктів насінництва і розсадництва належать фізичні і юридичні особи, яким надано право займатися виробництвом, реалізацією насіння і посадкового матеріалу. Державне управління у сфері насінництва і розсадництва здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування і реалізує державну аграрну політику, і центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.
Система насінництва і розсадництва складається з ланок добазового, базового і сертифікованого насінництва і розсадництва, державного резервного посівного фонду колекційних насаджень маточкових багаторічних рослин.
Державний резервний посівний фонд створюється в обсягах, затверджених Кабінетом Міністрів України, для забезпечення насінням і садивним матеріалом районів, які не виробляють власного насіння і садивного матеріалу або мають обмежені можливості його виробництва, надання допомоги у разі знищення або пошкодження насіннєвих посівів і насаджень через стихійне лихо, а також для забезпечення сортооновлення, сортозміни і реалізації насіння і садивного матеріалу за міжнародними договорами.
Кабінет Міністрів України затверджує загальний обсяг формування державного резервного садивного фонду в обсязі не менше 5% потреби держави в насінні і садивному матеріалі.