Накази

НАКАЗ Про затвердження Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування

01.04.2013
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
20.02.2013  № 116
 
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
13 березня 2013 р. 
за № 399/22931
Про затвердження Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування
2. Департаменту землеробства (Демидов О.А.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.
Міністр
М.В. Присяжнюк

 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
аграрної політики 
та продовольства України 
20.02.2013  № 116
 
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
13 березня 2013 р. 
за № 399/22931
ПОРЯДОК 
підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування
1. Терміни, що застосовуються в цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному вЗаконі України "Про насіння і садивний матеріал" та Законі України "Про охорону прав на сорти рослин".
2. Насіння і садивний матеріал сортів рослин, не занесених до Реєстру сортів рослин України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, ввозяться на митну територію України для селекційних, дослідних робіт і експонування суб’єктами господарювання незалежно від форми власності на основі підтвердження, що видається Державною інспекцією сільського господарства України.
3. Насіння і садивний матеріал можуть ввозитись в Україну для селекційних і дослідних робіт суб'єктами господарювання, діяльність яких згідно з установчими документами пов’язана з селекційними, дослідними роботами.
4. Обсяг насіння і садивного матеріалу, що ввозяться в Україну для селекційних, дослідних робіт і експонування, не повинен перевищувати кількості посадкового матеріалу сорту, що надається разом із заявкою для набуття прав на сорт рослин.
5. Для отримання підтвердження суб’єкт господарювання звертається до Держсільгоспінспекції України із заявою щодо надання підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт, експонування за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.
До заяви додаються завірені в установленому законодавством порядку:
копія установчого документа у разі ввезення насіння та/або садивного матеріалу для селекційних, дослідних робіт;
копія договору (контракту), укладеного між постачальником насіння та/або садивного матеріалу та суб’єктом господарювання, що буде проводити селекційні, дослідні роботи, експонування насіння та/або садивного матеріалу, в якому зазначено назву ботанічного таксону, сорту, гібриду, його вагу (кількість) та мету використання.
Усі документи подаються в одному примірнику. Якщо оригінал документа викладено іноземною мовою, то надається переклад документа українською мовою.
Суб’єкт господарювання є відповідальним за достовірність даних, наведених у заяві та документах, наданих до Держсільгоспінспекції України для ввезення в Україну насіння та/або садивного матеріалу у випадках, визначених цим Порядком.
6. Держсільгоспінспекція України у десятиденний строк з дня отримання заяви та документів до неї розглядає їх і надає на безоплатній основі суб’єкту господарювання підтвердження, що насіння та/або садивний матеріал сортів рослин, не занесених до Реєстру сортів рослин України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, ввозяться в Україну для селекційних, дослідних робіт і експонування згідно із формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, або обґрунтовану відповідь про відмову у наданні такого підтвердження, форма якого наведена у додатку 3 до цього Порядку.
7. Підставою для відмови у видачі підтвердження є:
подання суб’єктом господарювання не в повному обсязі документів, наведених у пункті 5цього Порядку;
обсяг насіння та/або садивного матеріалу, що ввозиться в Україну для селекційних, дослідних робіт і експонування перевищує кількість посадкового матеріалу сорту, що надається разом із заявкою для набуття прав на сорт рослин;
суб’єкт господарювання не відповідає вимогам, встановленим у пункті 3 цього Порядку.
8. Суб’єкт господарювання забезпечує належне використання насіння і садивного матеріалу, що ввозиться в Україну для селекційних, дослідних робіт і експонування, відповідно до призначення.
Директор 
Департаменту землеробства
О.А. Демидов

 
 
Додаток 1 
до Порядку підтвердження для ввезення 
в Україну насіння і садивного матеріалу 
сортів рослин для селекційних, 
дослідних робіт і експонування
ЗАЯВА 
щодо надання підтвердження для ввезення в Україну насіння та/або садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт, експонування
 
Додаток 2 
до Порядку підтвердження для ввезення 
в Україну насіння і садивного матеріалу 
сортів рослин для селекційних, 
дослідних робіт і експонування
 
Додаток 3 
до Порядку підтвердження для ввезення 
в Україну насіння і садивного матеріалу 
сортів рослин для селекційних, 
дослідних робіт і експонування

(БЛАНК)