Міжнародне співробітництво

Міжнародна насіннєва федерація (ISF)

31.01.2012
Серед першочергових завдань, які ставить перед собою Асоціація «Українське насіннєве товариство», є набуття членства в авторитетних міжнародних структурах.  
Фахівці переконані: це сприятиме реформуванню галузі згідно з європейськими стандартами, обміну досвідом господарств насіннєвого та розсадницького секторів, виходу вітчизняних виробників на світовий ринок. Нещодавно Українське насіннєве товариство отримало запрошення стати спостерігачем у Міжнародній насіннєвій федерації (ISF) та 30 травня було представлене на Всесвітньому конгресі ISF, який проходив у Белфасті (Північна Ірландія).  
 Насіння – основа сільського господарства, тож насіннєва промисловість відіграє важливу роль із забезпечення сталого розвитку та добробуту людства. Окрім своєї традиційної ролі – виробництва продовольства – сьогодні насіннєва галузь активно розробляє та впроваджує нові технології, генерує і втілює ідеї з альтернативного використання рослин у фармацевтичній індустрії, як альтернативного джерела енергії, основу виробництва біоматеріалів. Вона традиційно характеризується високою конкурентноздатністю, що забезпечує ефективну торгівлю, постачає аграріям високоврожайні сорти, які пристосовані до різних кліматичних умов та здатні задовольнити будь-які потреби споживачів. Для ефективного вирішення всіх проблем, пов’язаних з глобалізацією, екологією, охороною здоров’я, діяльністю окремих регіонів, сучасними технологічними досягненнями, необхідний авторитетний форум для вирішення цих важливих питань, прийняття рішень, представлення та відстоювання своїх інтересів на загальносвітовому рівні. Саме таким форумом є Міжнародна насіннєва федерація(ISF).
ISF – некомерційна та неполітична організація з , майже, столітньою історією. Вона представляє головні інтереси насіннєвої галузі на міжнародному рівні через діалог з громадськими та приватними організаціями – серйозними гравцями на міжнародному насіннєвому ринку, координує міжнародний насіннєвий рух, сприяє розвитку новітніх технологій та надає компетентну інформацію членам Федерації. ISF відіграє важливу роль у зміцненні співробітництва між національними та регіональними насіннєвими асоціаціями, контролює процес укладання міжнародних договорів, конвенцій та угод, які формують політику в галузі насінництва. 
Як відомо, ISF утворилась 2002 року в результаті об’єднання двох авторитетних організацій - Міжнародної федерації насіння (FIS) та Міжнародної асоціації селекціонерів по захисту сортів рослин (ASSINSEL).
 Перший Міжнародний конгрес насінництва, на якому його учасники оголосили про створення Міжнародної федерації насіння, відбувся 1924 року в Лондоні. Наступні конгреси започаткували встановлення міцних зв’язків у насіннєвій галузі, результатом чого в 1929 році вперше було затверджено Правила міжнародної торгівлі посівним насінням. Під час Другої світової війни процес консолідації гравців насіннєвого ринку загальмувався, однак вже 1950 року на Паризькому конгресі діяльність Федерації відновилась. Від самого початку своєї діяльності FIS декларувала важливість технологічного розвитку насіннєвої галузі та визнання прав селекціонерів на ліцензійний збір з продажу нових сортів насіння.
 Другого учасника – Міжнародну асоціацію селекціонерів із захисту сортів рослин (ASSINSEL) було створено 1938 року. Її головною метою стало: створення Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин, яка була ухвалена у 1961 році.
Всередині 70-х відбулися суттєві зміни в галузях насінництва та селекції, що вимагали консолідації зусиль та тісної співпраці як виробників насіння, так і селекціонерів. Саме тоді постало питання про доцільність злиття двох організацій. Першу, однак невдалу спробу об’єднати FIS та ASSINSEL, було зроблено ще 1986 року. Проте пройшло 16 років перш ніж було оголошено про офіційне об’єднання та утворення ISF. Це сталося у 2002 році на щорічному Конгресі в Чикаго. 
ISF представляє насіннєву галузь в міжурядових організаціях:
·        Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD);
·        Міжнародний союз з охорони нових сортів рослин (UPOV);
·        Міжнародна конвенція із захисту рослин (ISTA);
·        Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO);
·        Конвенція про біологічну різноманітність (CBD);
·        Всесвітня організація інтелектуальної власності (WIPO);
та в інших організаціях, що мають вплив на міжнародний насіннєвий рух. ISF захищає інтереси своїх членів зокрема щодо покращення умов міжнародної торгівлі, відстоювання прав інтелектуальної власності тощо.
Міжнародна насіннєва федерація організовує щорічні конгреси, які збирають до 1500 виробників насіння. Під час конгресів їх учасники обмінюються інформацією щодо останніх подій на насіннєвому ринку та селекційній галузі, вирішують спільні проблеми, обговорюють стратегічно важливі питання та приймають спільні рішення. Конгрес також є майданчиком для зустрічей клієнтів та постачальників, обговорення ділових контрактів обміну думками з актуальних питань.
 ISF встановлює правила торгівлі, які роз’яснюють та стандартизують договірні відносини між контрагентами на міжнародному рівні, та процедурні норми врегулювання суперечок з питань торгівлі та інтелектуальної власності.
Одним із важливих напрямків діяльності Федерації є обмін інформацією, що має три основні складові – внутрішню, зовнішню та інтерактивну. Перша забезпечує комунікацію між членами організації та передбачає постійне публікування доповідей конгресів, щоквартальних бюлетенів, статистичних відомостей з торгівлі насінням тощо. Зовнішні зв’язки знаходять відображення у виданні брошур з насінництва та селекції для всього аграрного сектора. Постійне спілкування з фахівцями насіннєвої галузі, науковцями, споживачами й пересічними громадянами відбувається на сайті Федерації.
До організації входять національні асоціації, що представляють компанії та підприємства насіннєвої галузі, активні учасники торгівлі насінням та селекції рослин, філії та спостерігачі.  

Національна асоціація може бути спостерігачем протягом двох років перед тим, як подати заявку на членство. Компанія отримує статус спостерігача на один рік.